Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

http://www.jonkowo.naszops.pl/img/upload/images/591402040630.png

Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną

 

W dniu 1 marca rozpoczynamy realizację projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną” finansowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Liderem projektu jest Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, natomiast nasza Gmina występuje jako Partner.

 

Cel projektu stanowi zwiększenie udziału mieszkańców 6 gmin (Dźwierzuty, Górowo Iławeckie, Iława, Jonkowo, Kozłowo i Sorkwity) w planowaniu lokalnej polityki służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieraniu integracji oraz podnoszeniu szans edukacyjnych i zawodowych. W każdej z partnerskich gmin, przy zastosowaniu różnorodnych form partycypacji społecznej, zostaną opracowane strategie rozwiązywania problemów społecznych.

 

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, gdyż będziemy na niej na bieżąco zamieszczać informacje o planowanych i realizowanych działaniach projektowych w naszej Gminie.

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

UWAGA !

 

Badanie potrzeb i oczekiwań społeczności Gminy Jonkowo

Rozpoczynamy drugi etap projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”, polegający na badaniu opinii społeczności lokalnych partnerskich gmin na temat potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego. W każdej z gmin kwestionariusz ankiety wypełni 2,5% mieszkańców, którzy ukończyli 15 rok życia – zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz sytuacji społeczno-zawodowej.

W okresie maj-czerwiec do Państwa domów mogą zapukać ankieterzy z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Zawiera on pytania w trzech głównych obszarach:

  1. Gmina w oczach mieszkańców

  2. Problemy społeczne w gminie z perspektywy mieszkańców

  3. Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców.

Badanie ma na celu poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego Gminy, dlatego bardzo prosimy o wzięcie w nim udziału oraz udzielanie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. Wyniki badania posłużą opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020.

Ankiety mają charakter anonimowy i zostaną wykorzystane tylko we wskazanym celu!

 

http://www.jonkowo.naszops.pl/img/upload/images/591402040630.png

Licznik odwiedzin: 89134