Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Daria Żyro

Kierownik

Marta Obrębska

Główny księgowy

Elżbieta Pralicz

Kancelaria

Stypendia socjalne, Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, KIS

Joanna Karaś

Program 500+, Kadry

Hanna Borawska

Starszy pracownik socjalny

Rejony socjalne: Węgajty, Godki, Giedajty, Warkały, Gutkowo, Wilimowo, Mątki.

Marta Cichowicz

Specjalista pracy socjalnej

Rejony socjalne: Jonkowo.

Edyta Kachel

Pracownik socjalny

Rejony socjalne: Porbady, Gamerki Wielkie, Gamerki Małe, Stare Kawkowo, Nowe Kawkowo, Pupki, Łomy, Garzewko.

Ewelina Andrukaniec

Pracownik socjalny

Rejony socjalne: Kajny, Bałąg, Wrzesina, Szelągowo, Stękiny, Wołowno, Szałstry, Porbady.

Anna Szymańska

Świadczenia rodzinne, GKRPA

Paulina Wojciechowska

Asystent rodziny

Diana Witek

Asystent rodziny

Danuta Glińska

Wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szałstrach

Magdalena Palińska

Wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szałstrach

Małgorzata Goerigk

Opiekunka domowa

Krystyna Piatczyc

Opiekunka domowa

 

Licznik odwiedzin: 89122