Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki


                                           

 

Zadanie pt. „Ciekawość – pierwszy stopień do Świetlicy” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica- Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 – edycja 2015”

 

CIEKAWOŚĆ – PIERWSZY STOPIEŃ DO ŚWIETLICY”

 

Idea projektu:

Celem inicjatywy jest złagodzenie niedostatków opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach, przystosowaniu dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do nauki i rozwoju zainteresowań, zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom, wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych.

Efektem realizacji projektu będzie również poprawa warunków funkcjonowania świetlicy (remont, zakup sprzętu i wyposażenia), rozszerzenie planu pracy z dziećmi o blok zajęć edukacyjno-integracyjnych, nowe oddziaływania profilaktyczne, terapeutyczne, korekcyjne i kreacyjne, a także większe niż dotychczas zaangażowanie środowiska poprzez włączenie rodziców, innych członków rodzin oraz najbliższego otoczenia w działalność placówki.

Realizacji projektu przyświęcają wizja oraz cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020, a zwłaszcza zawarte w niej postulaty:

 • aby wszyscy mieszkańcy, również osoby doświadczające na co dzień trudności i barier w funkcjonowaniu, mogły czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa,

 • aby w życiu rodzinnym i społecznym dominowały wzajemny szacunek i wsparcie, zrozumienie i tolerancja dla odmiennych poglądów, wysoki poziom solidarności społecznej oraz gotowość do niesienia pomocy osobom jej potrzebującym przy jednoczesnym braku przyzwolenia na dysfunkcję (np. uzależnienia, przemoc, przestępczość).

 

Okres realizacji projektu: 1 czerwiec – 31 grudzień 2015 r.

 

Realizatorzy: Gmina Jonkowo – Świetlica Socjoterapeutyczna w Szałstrach (funkcjonująca w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie).

 

Grupy docelowe projektu:

 1. 52 dzieci w wieku 6-12 lat (zarówno chłopcy jak i dziewczęta) w podziale na 5 grup wiekowych;

 2. 12 rodziców dzieci uczęszczających do Świetlicy;

 3. Wolontaryjnie również rodzice, mieszkańcy Szałstr i innych okolicznych miejscowości, a także osoby posiadające unikatową wiedzę i umiejętności, którymi będą dzielić się z dziećmi uczestniczącymi w projekcie;

 4. Kadra GOPS (kierownik, socjoterapeuci, psycholog, pracownicy socjalni), szkoły (pedagodzy, nauczyciele).

   

Harmonogram działań:

 • Rekrutacja uczestników projektu;

 • Program socjoterapeutyczny (czerwiec - grudzień 2015);

 • Akcja społeczna (czerwiec 2015);

 • Biwaki tematyczne (czerwiec – sierpień 2015);

 • Wyjazdy kulturalno – rekreacyjne (lipiec – sierpień 2015);

 • Wyjazd socjoterapeutyczny ( lipiec 2015);

 • Szkoła dla Rodziców (czerwiec – lipiec, wrzesień – grudzień 2015);

 • Zajęcia integracyjno – edukacyjne (czerwiec – grudzień 2015);

 • Remont budynku świetlicy (sierpień 2015);

 • Idą święta (grudzień 2015);

 • Promocja projektu (czerwiec – grudzień 2015).

Licznik odwiedzin: 91191